Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Fortællervinker - lektion 6

'Flowing stream of consciousness'

​Som en absolut modsætning til den sidste besvarelse, hvor vi arbejdede med en objektiv fortæller, der virker som et kamera og registrerer alt, der sker på det ydre plan, har vi den radikaliserede 1. person ental fortæller, hvor læser har direkte adgang til fortællerstemmens tanker og følelser.

Den objektive fortæller er låst fast til den rent registrerende, ydre synsvinkel. Modsætningen til dette er den subjektive og indre synsvinkel. Her er alt set gennem jeg-fortællerens øjne. "Flowing stream of conciousness" blev introduceret af forfattere som James Joyce og Samuel Beckett i starten af sidste århundrede og er siden blevet flittigt brugt af bl.a vore modernistiske forfattere.

Når vi anvender metoden 'Bevidsthedens Flydende Strøm', er tanken, at den fortællende jeg-stemme skal være tro overfor måden, vores opmærksomhed (bevidsthed) virker på. Når vi f.eks. går en tur i byen, er vi ikke holdt fast af tekstens stringente logik, der virker ved at afgrænse, indkredse og udvælge det vigtige frem for det uvigtige.

Når vi oplever, er vi hverken bundet af tid, sted, tema, strofe, handling. Vi "lader tankerne vandre ufiltreret" og kan komme både mars tur-retur, dø og blive genoplivet, forelske os, hade, savne vores afdøde og i et med dette genopleve de gode tider, glemme, overse og få overraskende nye impulser. Alt dette sker samtidig med, at vi forretter vores ærinde og betragter, hvad der sker omkring os, på gaden, i butikken etc. Disse mange ting giver igen stof til vores associative tilstedevær; en ny tangent for associationen og tanken at gå ud ad.

Metoden "flowing stream of consciousness" forsøger at indfange alt dette og skyr samtidig alle elementer fra de øvrige fortællervinkler. Vi skal undgå de berettende og fremstillende træk fra den autoriale og objektive fortællervinkel. Den enkelthed, som ligger i disse fortællervinkler, er aldrig tro overfor 1. personens oplevelsesverden. Sætningen "Jeg tog mit tøj på og gik ned i byen" er efter denne teori en voldsom simplificering, der springer alle de væsentlige mellemregninger over.

'Bevidsthedens flydende strøm' kræver meget af forfatter, der skal kende jeg-fortælleren så godt, at denne kan tænke og associerede troværdig med jeg-fortællerens stemme.

Det skal forfatter naturligvis kunne med alle sine karakterer. Men i denne særlige fortælletekniske variant, kan forfatter virkelig udnytte hele sit arsenal af indlevelsesevne og menneskeforståelse.

​Din veninde har lige født. Du besøger hende på fødselsstiftelsen og tager vejen omkring en forretning,

hvor du køber det nyfødte barn en gave. Du er undervejs opfyldt af minder og kommer

i tanke om en uoverensstemmelse, du har haft med din veninde.

Gør beskrivelsen så indvendig og associativ, som muligt. Lad tankerne vandre, men vend hele tiden tilbage til udgangspunktet. Husk på, at vi er repetitive. Hvis vi er optaget af noget, dukker det hele tiden op igen i vores overvejelser.

Brug højest en uge

Seneste nyheder​

 • Kursus I & Kursus II
  ​starter mandag d. 7. august. Tilmeldingen er åben.
Klik her
 • Få en vurdering af din prosa eller lyrik
  Klik her
 • Skrivekurser for børn & unge
  ​I sommerferien har vi halv pris på skrivekurser for børn og unge.
  Klik her
 • Kursus I, kursus II & masterclass med rabat
  ​Klik her

FORFATTERSKOLE.DK // TLF.: 58 59 10 30 // INFO@FORFATTERSKOLE.DK// CVR: 27403166